Welkom op de mantelzorglijn: hét informatiekanaal over thuis- en mantelzorg

De mantelzorglijn is een initiatief van de Werkgroep Thuisverzorgers vzw waarmee de vereniging het informatietekort bij mantelzorgers wil aanpakken door alle mogelijke informatie over thuis- en mantelzorg centraal beschikbaar te stellen. Verschillende rubrieken zoals een begrippenlijst, meest gestelde vragen van mantelzorgers, de Gids in de thuiszorg, nuttige adressen van diensten en voorzieningen in de thuiszorg per provincie, nieuwsberichten, interessante wetenschappelijke onderzoeken en links behoren tot het informatieve aanbod dat de Werkgroep Thuisverzorgers voor u heeft uitgewerkt.

In een studie van het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie (“Informatienoden van mantelzorgers: een exploratief beschrijvend onderzoek”, 2005) is duidelijk aangetoond dat het informatietekort één van de grootste knelpunten is in de mantelzorg en thuiszorg in Vlaanderen. Zorgbehoevende personen en mantelzorgers moeten vaak zelf op zoek gaan naar de beschikbare diensten, zelf uitzoeken op welke premies en tegemoetkomingen ze recht hebben, welke hulpmiddelen er bestaan, wie hen kan steunen, enz.

Voor verdere vragen, opmerkingen en suggesties over de mantelzorglijn, kunt u een reactie plaatsen onder de artikelen.

Deze website kwam tot stand met steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij.